Kryteria oceny

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań wnętrz budynku NAC


b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa proponowanych rozwiązań wnętrz budynku NAC


c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa zagospodarowania wokół budynku NAC


d) Zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem Inwestycji na środowisko


e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji


f) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji